Zijn eco-verantwoordelijke en aantrekkelijke POS materialen verenigbaar?

P

oint-of-sales is de verzamelnaam voor alle materialen die de aankoop in een fysieke winkelruimte stimuleren en oriënteren. Ze worden gebruikt door marketeers die zich bewust zijn van de betekenis die point-of-sales displays kunnen spelen om communicatie-initiatieven in de winkel over te dragen, bv. rond productlanceringen, innovaties, promoties, activaties, enz.

Display materialen worden geproduceerd door de point-of-sales-industrie. Ingevolge de verscheidenheid van oplossingen zullen display makers ze 100%-op-maat ontwerpen, terwijl ze de geschiktheid van de grondstoffen evalueren (karton, metaal, hout, kunststof, glas, elektronische componenten, enz.)

―――
80% van de milieuvervuiling en 90% van de fabricagekosten zijn het gevolg van beslissingen die in de ontwerpfase van een product worden genomen
- EU Ecodesign Richtlijn
―――

Zonder afbreuk te doen aan de doeltreffendheid of de wenselijkheid van een initiatief, ambieert ecodesign (milieubewust, milieuvriendelijk of duurzaam ontwerp) alle voorwaarden te verzoenen om de ecologische impact ervan te verminderen.

Laten we enkele van de belangrijkste voorwaarden bekijken.

1. Efficiënt gebruik van grondstoffen

De motieven voor efficiëntie omvatten het verminderen van hulpbronnen (grondstoffen, in- en uitgaande logistiek, energie, emissies, etc) om dezelfde doelen te bereiken.

Voor elke initiatief is een formele start aangewezen. De creatieve briefing bepaalt de meest essentiële doelstellingen, identificeert secundaire doelstellingen, beschrijft de in-store omgeving, functionaliteit en de nagestreefde levensduur van het display materiaal.

―――
Tenslotte brengt ecodesign een belangrijk secondair voordeel: een "efficiënt" display materiaal is wellicht voordeliger.
―――
2 alternatieve ontwerpen voor dezelfde communicatie. Het 2e heeft een lagere voetafdruk: 40% minder CO2-uitstoot, 25% minder logistiek en 23% voordeliger.

Als antwoord op een briefing ontwerpt de display bouwer een oplossing op basis van ecodesign, meet hij het totale verbruik (uitgedrukt in kooldioxide-equivalent) en onderzoekt hij zuinigere alternatieven.

2. Kiezen voor gerecycleerde grondstoffen

Slimme ontwerpers weten hoe ze gerecycleerde grondstoffen in hun voordeel kunnen gebruiken. Terwijl de recyclagepercentages gestadig stijgen, vermindert de keuze voor gerecycleerde grondstoffen de hoeveelheid onverwerkt afval en de milieuonvriendelijke verwerking van nieuwe grondstoffen. Meestal vereisen gerecycleerde grondstoffen minder energie om te produceren. Elk ecodesign proces meet de milieuprestaties van een ontwerp door het gebruik van gerecycleerde materialen vast te stellen en te meten.

3. Kiezen voor recycleerbare grondstoffen

Ecodesign maakt dus zuinig gebruik van de beschikbare hulpbronnen. Recycleerbare materialen kunnen ook het gebruik van de hulpbronnen matigen. Daarom is het essentieel te weten welke de recycleerbare grondstoffen zijn en deze te meten in het ecodesign-proces. Deze inspanning omvat ook het verstrekken van demontage-instructies om verwerking en recyclage te vergemakkelijken.

4. Alle milieuprestaties van de grondstoffen meten

Duurzaam ontwerp beschermt onze planeet vanuit meerdere bezorgdheden en beperkt daarom het gebruik van gevaarlijke grondstoffen. Niet alleen de CO2-uitstoot, maar ook de verzuring, de opwarming van de aarde, de menselijke gezondheid, de uitputting van abiotische hulpbronnen en de eutrofiëring zijn enkele van de aandachtspunten die als leidraad moeten dienen bij de keuze van de grondstoffen.

5. Levensduurverlenging en herstel

Hier ligt de nadruk meer op het vermijden van afval. Zij houden in dat een materiaal langer wordt gebruikt dan het oorspronkelijke ontwerp voorziet.

Ecodesign bij Pilotes PLV

We willen de meest innovatieve POS-materialen maken. Winkelcommunicaties die relevant, praktisch, goed ontworpen en aangepast zijn aan het doelpubliek, de artikelen en het merk die ze uitdragen. Producten die gemaakt, verstuurd en gebruikt worden met de zorg indachtig voor de planeet en de mensen. Wij geloven oprecht dat we samen de verantwoordelijkheid dragen voor een duurzame toekomst. Dit betekent dat we onze manier van zakendoen voortdurend aanpassen, of het nu gaat om de keuze van het ontwerp van de materialen, de grondstoffen die ze verbruiken, de manier waarop we de materialen verpakken en transporteren, of onze dagelijkse manier van werken.


Vanuit onze bezorgdheid voor het milieu laten onze ingenieurs zich leiden door de impact en de duurzaamheid van het point-of-sales materiaal dat ze ontwerpen. Uitgedrukt in CO2-equivalent berekenen ze de voetafdruk voor de gehele levenscyclus. Het ontwerp en het grondstofverbruik wordt afgestemd op de beoogde levensduur en functionaliteit. Milieuvriendelijkere of recycleerbare materialen worden overwogen en het hergebruik van grondstoffen wordt geanticipeerd.

Onze ecodesign aanpak omvat de verschillende stadia van de productieketen:

STROOMOPWAARTS - ervaringen uitwisselen over ecodesign strategieën met onze toeleveranciers en industriële partners

INTERN - onze ecodesign strategieën en instrumenten verder ontwikkelen en respecteren.

STROOMAFWAARTS - ontwerpen voorstellen met berekende ecologische voordelen

Onze aanpak: ecodesign & levenscyclusanalyse

Zonder afbreuk te doen aan de doeltreffendheid en wenselijkheid van de materialen, streeft ecodesign ernaar de voorwaarden te verenigen om de milieueffecten van de initiatieven te verminderen:

  • gewicht en materiaalgebruik optimaliseren
  • voorkeur voor minder toxische, milieuvriendelijke, gerecycleerde en recycleerbare materialen
  • verminderen van productieafval
  • getransporteerde volumes verminderen
  • verminderen van energieverbruik van electronische onderdelen
  • levenseinde en afvalverwerking anticiperen
  • verbeteren op basis van ervaringen
  • herstel anticiperen

Tijdens het ontwerp van een materiaal meten we de impact over de gehele levenscyclus. In 2011 hebben we samen met externe experts onze eco-calculator ontwikkeld. Deze gecertificeerde tool is voortdurend in ontwikkeling en wordt regelmatig bijgewerkt.

Wij willen een positieve impact hebben op de planeet en op de mensen. Gezien de ecologische en sociale uitdagingen waarmee onze planeet wordt geconfronteerd, zijn wij ons ervan bewust dat er nog heel wat initiatieven moeten worden ondernomen. Wij geloven in realistische en permanente verandering om de belasting van het milieu te verminderen en tegelijkertijd lokale gemeenschappen te ondersteunen. Wij willen ter verantwoording worden geroepen en zijn van mening dat wij tegenover onze stakeholders transparant moeten zijn over ons huidige beleid en de acties die wij ondernemen. Alleen samen kunnen we een duurzamere toekomst creëren.

Ons charter voor duurzaam ondernemen

Bij Pilotes doen we er alles aan om goed-ontworpen oplossingen te bieden die onze planeet respecteren. Duurzaamheid maakt deel uit van ons DNA en speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van onze activiteiten in de point-of-sale marketing sector. Bij ons weerspiegelt duurzaamheid familiale, ambachtelijke en industriële kernwaarden, en is altijd zinvol.

In 2011 hebben we tenslotte besloten dat we onze materialen niet langer kunnen ontwerpen zonder een vastberaden inzet voor het milieu. Onze bezorgdheid bestrijk de volledige planeet en we erkennen de waarde van alle natuurlijke hulpbronnen. We wensen afval en verspilling te bestrijden, zowel in onze productie strategieën als in onze dagdagelijkse bedrijfsactiviteiten.

Vanuit de waarden van een familiebedrijf, erkennen we vanzelfsprekend de menselijke waarden. We creëren, ontwerpen en produceren met respect voor de natuurlijke hulpbronnen, maar ook met respect voor de mensen - medewerkers, leveranciers en klanten. Het economisch evenwicht dat hieruit volgt, vormt de basis van ons maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Meer dan ons beleid vast te leggen in geschreven regels, streven we naar een grotere betrokkenheid in een participatief beleid, de belangrijke bron van motivatie en creativiteit voor al onze medewerkers.

Samen met onze wens om onze ecologische voetafdruk in onze regio te verkleinen en de regionale economie te stimuleren, zien we de toekomst van ons bedrijf verankerd in een regiostructuur.

Erkenningen en homologaties

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te verbeteren.  Vertel me meer
Aanvaarden